You are here: Home / Het Kadaster / Literatuur en gedrukte bronnen

Literatuur en gedrukte bronnen

Literatuur en gedrukte bronnen

Avis, J.J. De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJsel tot 1528 (Utrecht 1930)

Gerding, M.A.W. Dorpsgeschiedenis: bewoning en bewoners. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis, deel 9 (Zutphen 1992)

Keverling Buisman, F.en Muller, E. Kadastergids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw (Den Haag 1979)

Koeman, C. ‘Het Kadaster’, in: Geschiedenis van de kartografie van Nederland, 225-234. (Alphen a/d Rijn 1983)

Méthodique Verzameling der Wetten, Decreten, Reglementen, Instructiën en Decisiën betrekkelijk het Cadaster van het Fransche Rijk, 2 dln., (Amsterdam 1812). Een exemplaar van dit werk is te vinden in de Collectie Van der Neut.

Scheffer, A. ‘Het ‘Hollandse Kadaster’, Nederlands Geodetisch Tijdschrift, 7 (1977) 17-26

Scheffer, A. ‘Het ‘Hollandse kadaster’, Nederlands Archievenblad, 82 (1978) 25-40

Veldhorst, A.D.M. ‘Het Nederlandse vroeg-19e-eeuwse kadaster als bron voor anderssoortig onderzoek’, Historisch-geografisch tijdschrift, 9 (1991) 8-27

Vos, M. de. Het Kadaster. (Groningen 1902)