You are here: Home / Het Kadaster / Bezwaarschriften

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften

De eigenaren zelf kregen een bulletin uitgereikt (Méthodique Verzameling, art. 686), waarin de kadastrale aanduiding van hun eigendommen en hun klassering waren opgenomen. Was de eigenaar het met de inhoud daarvan niet eens, dan kon hij binnen een maand zijn bezwaren kenbaar maken (Méthodique Verzameling, art. 700). Zo’n bezwaar kon hij echter alleen maken tegen de juistheid van de tenaamstelling en opmeting der eigendommen, alsmede de klassering, maar niet tegen de hoogte der taxatie (Méthodique Verzameling, art. 701 e.v.). Deze was immers voor alle percelen uit de desbetreffende klasse gelijk. In alle geschillen nam uiteindelijk de prefect van het departement (Méthodique Verzameling, art. 743), en na 1814 de gouverneur des Konings een beslissing.