You are here: Home / Het Kadaster / Archivalia

Archivalia

Archivalia

De minuutplans, de OAT’s, de processen-verbaal van delimitatie en de overige hier genoemde archivalia maken deel uit van het archief van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in de provincie Utrecht 1812-1987(1997), dat berust in Het Utrechts Archief. In vele gevallen zijn ook exemplaren aanwezig in de archieven van gemeenten, berustende in de lokale en regionale archiefdiensten in de provincie Utrecht. Verwante archivalia aanwezig in Het Utrechts Archief zijn:

-Topografische Atlas, nr. 136. Verzameling verpondingskaarten van het ‘Hollandse Kadaster’. Deze serie kaarten beslaat circa 65% van het grondgebied van de provincie Utrecht.

-Archivalia betreffende de grondbelasting, inv. nr. 17 (staat La.X3).

-Archivalia betreffende de grondbelasting, inv. nr. 15. ‘Tafel van verdeeling der vaste Goederen in klassen’ (tabel no. 5). Alleen van de kadastrale gemeenten Benschop, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Tienhoven en Vreeswijk zijn deze tafels bewaard gebleven.

NB: De processen-verbaal van delimitatie van Driebergen, Rijsenburg, Veldhuizen, Willige Langerak en Zevender ontbreken. Van de gemeenten Driebergen, Everdingen, Hagestein, Rijsenburg, Stichts Veenendaal, Vianen, Vreeland en Zevender ontbreken de bij de verbalen horende figuratieve schetsen.