You are here: Home / Gebruiksaanwijzing / Toelichting / Toelichting programma

Toelichting programma

Toelichting programma

Bestand openen
Bij het openen van HISGIS Utrecht wordt automatisch de kaart van de gehele provincie Utrecht geopend. Via het tabblad ‘Ga naar’ kunt u een aangepaste keuze maken voor een burgerlijke of een kadastrale gemeente.

Navigeren
- Kies een plaatsnaam in het tabblad ‘Ga naar’, óf
- Sleep de kaart (linker muisknop ingedrukt houden) in de gewenste richting, óf
- Klik in de overzichtskaart van de provincie Utrecht.

Zoomen
- Klik op het plus- of minteken aan weerszijden van de zoombalk, óf
- Sleep het schuifje op de zoombalk naar links of rechts.

N.B.: Voor veel kaartlagen is een maximaal zoomniveau ingesteld. Zoomt u verder uit dan dit maximale zoomniveau dan is de kaartlaag niet zichtbaar. U krijgt dan een wit scherm met de mededeling ‘! [gekozen kaart] (> max zoom).

Kaartlagen activeren
Klik op het tabblad ‘Kaartlagen’. Vink de kaartlagen aan die u wilt activeren. Alleen geactiveerde kaartlagen zijn zichtbaar in de kaart en doorzoekbaar. U kunt de volgorde waarin de kaartlagen getoond worden veranderen door ze te herschikken.

Informatie opvragen uit de kaart
1. Percelen en gebouwen
Klik op een object in de kaart. Een nieuw informatievenster wordt geopend en de gegevens uit de database die aan dit object zijn gekoppeld worden getoond.
2. Afbeeldingen
Klik op het tabblad ‘Kaartlagen’. Vink hier de laag voor afbeeldingen aan. Op de kaart worden de percelen waarvan afbeeldingen (foto's, niet-kadastrale kaarten, akten) in het bestand aanwezig zijn in geel weergegeven. Door een perceel te selecteren en vervolgens op ‘Link’ te klikken wordt de afbeelding geopend.

Informatie zoeken in de database
Klik op het tabblad 'Zoeken'. Vink de kaartlaag aan waarin u gegevens wilt zoeken. Het scherm toont nu van de geselecteerde kaartlaag alle velden die in de database voorkomen. U kunt nu per veld een zoekterm opgeven. Klik op de button zoeken en de zoekresultaten worden op het scherm getoond. Wanneer u vervolgens een record selecteert wordt het betreffende record in de kaart met een rode omlijning weergegeven. Via de button <toon alle gevonden objecten in kaart> wordt het totale zoekresultaat in de kaart getoond. Desgewenst kunt u ook kiezen voor de optie <toon alle gevonden objecten: nu worden eveneens alle gevonden objecten getoond, maar nu geïsoleerd, dus zonder dat de rest van de kaart wordt getoond.

U kunt zoeken op perceelsnummer, achternaam, voornamen, beroep, woonplaats, artikelnummer en soort eigendom, alsmede op een combinatie van deze zoektermen

U kunt gebruik maken van wildcards. De wildcard ? staat voor één onbekende letter en de wildcard * staat voor nul of meer onbekende letters. U kunt deze twee soorten wildcards tegelijk gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op vis* vindt u zowel visser als visscher als visserman, etc. Het aantal of de soort letter(s) is hierbij niet van belang. De positie van de wildcard kunt u zelf bepalen. Het vraagteken kunt u gebruiken ter vervanging van één enkel teken.

Coördinaten
Het gebruikte coödinatenstelsel is het Rijksdriehoeksstelsel: Meer informatie hierover vindt u op http://www.johannespostgroep.nl/wp-content/uploads/2008/10/rijksdriehoeksstelsel.pdf.

Printen
Printen kan eenvoudig via het aanklikken van het daarvoor bestemde icoontje rechtsboven in de balk. Heeft u problemen met het in kleur afdrukken van het legendum moet u de instellingen aanpassen, door óf in Internet Explorer via [extra > internet opties > geavanceerd] de optie ‘achtergrondkleuren en afbeeldingen afdrukken’ aan te vinken, óf in Firefox via [bestand > pagina instellingen] de optie ‘achtergrond afdrukken’ aan te vinken.