You are here: Home / Toelichting kaarten

Toelichting kaarten

De in HISGIS Dokkum te raadplegen historische informatie is gekoppeld aan twee basiskaarten. De achttiende-eeuwse gegevens kennen de kaart van J. Smedema uit 1788 als startpunt. Deze handgemaakte plattegrond is zeer gedetailleerd en uniek vanwege de afwezigheid van gedrukt kaartmateriaal uit deze eeuw. In deze viewer zijn ook oudere en jongere kaarten van Dokkum opgenomen. Uit de vroegmoderne periode zijn dat de vogelvluchten van Van Deventer, Hogenberg, Blaeu en Haackma. Van jongere datum is de tekening van Kuyper (1866) en twintigste-eeuwse toeristische, commerciële en illustratieve kaarten. Het kadastrale minuutplan van 1832 fungeert als basis van het materiaal uit de negentiende en twinstigste eeuw. In deze viewer zijn als extra lagen de kadastrale netteplans van 1877 en 1915 toegevoegd. Als achtergrondlaag zijn voorts regionale en provinciaal-gewestelijke kaarten te activeren, waaronder van Schotanus uit 1718. Van zeer recente datum zijn twee luchtfoto’s en de Openbare BasisKaart.