You are here: Home

Noord-Brabant

Loon op Zand

Loon op Zand verschijnt als eerste Brabantse gemeente in HISGIS als resultaat van het particuliere initiatief van Piet den Otter. Momenteel werkt de Fryske Akademy met steun van de Erfgoedakademie Brabant, Brabants Heem en het Regionaal Archief Tilburg aan een conversie van kadastrale data van een aantal gemeenten in Centraal Brabantse gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg vanuit het programma Hazadata naar HISGIS. Dit programma zal eind 2016 zijn afgerond. Dan zal Loon op Zand in het systeem Hart van Brabant worden opgenomen.