You are here: Home / Bevolkingsregistratie 1851

Bevolkingsregistratie 1851

Bevolkingsregistratie 1851

Het bestand bevat een selectie uit het Bevolkingsregisterbestand 1851-1853 van alle personen die op de peildatum 1 januari 1851 in Amsterdam woonachtig waren volgens de vestigings- en vertrekdata. De vestigings- en vertrekdata zijn echter onvolledig en niet altijd consistent. Hierdoor komen er op de peildatum veel personen dubbel voor. Het bestand per 1 januari 1851 is hiervoor zo goed mogelijk opgeschoond. Verhuizingen werden echter niet altijd goed bijgehouden. Vooral tijdelijke werklieden lieten zich vaak niet uitschrijven. Het bestand bevat met 243.000 personen ongeveer 10 procent meer personen dan er volgens de officiële statistieken woonden (ca. 225.0000).
Het percentage hoofdgebouwen waarbij een koppeling is gemaakt met de hoofdbewoners bedraagt circa 77%. De resterende 23% van de niet gekoppelde gebouwen betreft niet bewoonde gebouwen (fabrieken e.d.) of onbekendheden in de bevolkingsregistratie.

De volgende variabelen kunnen worden geraadpleegd van de hoofd- en nevenbewoner(s):

Variabele Omschrijving Toelichting
Status 1832_1860 mutatie 1832 – 1860 nieuw, ongewijzigd
Wijkcode Buurtletter Letters A…Z, AA..ZZ
Wijk huisnummer Buurtletter met nummer Buurtletter met huisnummering van 1852-1875
Huisnummer Buurtnummer Huisnummering 1852 - 1875
Sectie 1832 Kadastrale sectie Kadastrale sectie 1832
Sectie perceelnr Kadastrale sectie met perceelnummer
Opmerking 1832 Opmerking 1832 mogelijke manco’s in 1832
kleinnummer 1850 Kleine nummer Huisnummer 1796 – eind 1852
Straat Straatnaam Gestandaardiseerde straatnaam
Achternaam Achternaam
Voornaam Voornaam Eerste voornaam
Patronym Patroniem(en) Overige voornamen en patroniemen
Voorvoeg Voorvoegsel
Geslacht Geslacht
Leeftijd Leeftijd op 1 januari 1851 blanco is onbekend
Burgst Burgelijke staat gehuwd, ongehuwd of verweduwd
Religie Religie oorspronkelijke waarde (circa 25 categorieën)
Beroep Beroep
Gebplaats Geboorteplaats
Geboren Geboortedatum dd-mm-jjjj
Vestiging vestigingsdatum dd-mm-jjjj
Positie rangnummer op adres Rangnummer van persoon op het adres (1=hoofdbewoner)
WKHSNR1851 sleutelveld wijk + huisnummer van 1860