You are here: Home

Welkom op de HisGIS site!

Update 24-01-2017

Per 24 januari 2017 is de site uitgebreid met HISGIS Leer, Ostfriesland. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 5-12-2016

Per 5 december 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Leiden. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 16-10-2016

Per 22 mei 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Drenthe. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Doorontwikkeling: plannen en perspectieven

Het programma voor de korte en middellange termijn ziet eruit als volgt:

Gelderland: in samenwerking met het Gelders Archief wordt sinds 1 juni 2014 gewerkt aan de vectorisering van de provincie Gelderland en de koppeling van de vectordata met de al voorhanden zijnde OAT-gegevens. De planning is dat dit project, dat in een compleet 1832-GIS moet resulteren, in de herfst van 2017 klaar zal zijn.

Noord-Brabant (Hart): in samenwerking met Erfgoed Brabant, het bestuur van Brabants Heem en het Regionaal Archief Tilburg worden de oude HAZA-bestanden die voor een 16-tal kadastrale gemeenten in en rond de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch beschikbaar waren, onder handen genomen, gecorrigeerd, consistent gemaakt en aangevuld. De planning is dat ze vóór 31 december 2016 in HISGIS gepresenteerd worden.

Nederlandse Steden: met het oog op diverse universitaire onderzoeksprojecten is begin 2015 een programma ontworpen voor de invoer van een aantal belangrijke steden (met hun ommeland) in de provincies die nog niet gedigitaliseerd zijn, te weten Limburg, Brabant en Noord- en Zuid-Holland. Dat gebeurt in samenwerking met stedelijke archieven en/of archeologische diensten. Het gaat vooralsnog om Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Heusden en Dordrecht. Voor de invoer van de perceelgegevens loopt een project bij de crowd sourcing site Vele Handen. Het is de bedoeling dat het HISGIS voor deze steden vóór het einde van 2016 zijn afgerond. Na deze steden zal in het voorjaar van 2017 een aantal nieuwe op de rol worden geplaatst.

Zeeland: de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en het Zeeuws Archief hebben in de loop der jaren het oudste kadaster voor Zeeland zelf gedigitaliseerd. Het is te raadplegen op de site: http://provincie.zeeland.nl/cultuur/chs/. Voor enkele gemeenten worden nog OAT-bestanden ingevoerd. Deze Zeeuwse bestanden zullen te zijner tijd ook via HISGIS geraadpleegd kunnen worden.

Totaalkaart Kadastrale Minuutplans 1832: als resultaat van het project Historische Basiskaart Nederland van het UvA HCPN-fonds, dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd, zal begin 2017 op HISGIS voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland een aaneengesloten kaart worden aangeboden met een geografische nauwkeurigheid binnen tien meter. De minuutplans zullen elk ook apart, met de randinformatie, geraadpleegd kunnen worden.

Hertogdom Brabant basiskaart 1450-1550: voor een middeleeuws onderzoeksproject van de UvA wordt een digitale basiskaart van het hertogdom Brabant vervaardigd met de locatie van de steden en de grenzen van de meierijen en heerlijkheden. Het plan is deze kaart in de loop van 2017 gereed te hebben.

Perspectief: In haar streven om HISGIS als basissysteem voor heel Nederland voltooid te krijgen en van een aantal fundamentele verrijkingslagen te voorzien, hebben de Fryske Akademy en het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis van de RUG, met steun van het Kadaster, aan een aanvraag voor een investeringssubsidie NWO Groot gewerkt. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Om het streven uiteindelijk wel gerealiseerd te krijgen zal een beroep worden gedaan op andere middelen.