You are here: Home

Welkom op de HisGIS site!

Update 7-4-2017

Per 7 april 2017 is de site uitgebreid met HISGIS Midden-Brabant. Zie daarvoor onder HISGIS Noord-Brabant.

Update 24-01-2017

Per 24 januari 2017 is de site uitgebreid met HISGIS Leer, Ostfriesland. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 5-12-2016

Per 5 december 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Leiden. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Update 16-10-2016

Per 22 mei 2016 is de site uitgebreid met HISGIS Drenthe. Zie daarvoor het betreffende onderdeel.

Doorontwikkeling: plannen en perspectieven

Het programma voor de korte en middellange termijn ziet eruit als volgt:

Gelderland: in samenwerking met het Gelders Archief wordt sinds 1 juni 2014 gewerkt aan de vectorisering van de provincie Gelderland en de koppeling van de vectordata met de al voorhanden zijnde OAT-gegevens. De planning is dat dit project, dat in een compleet 1832-GIS moet resulteren, in het najaar van 2017 klaar zal zijn.

Nederlandse Steden: met het oog op diverse universitaire onderzoeksprojecten is begin 2015 een programma ontworpen voor de invoer van een aantal belangrijke steden (met hun ommeland) in de provincies die nog niet gedigitaliseerd zijn, te weten Limburg, Brabant en Noord- en Zuid-Holland. Dat gebeurt in samenwerking met stedelijke archieven en/of archeologische diensten. Buiten het reeds gepubliceerde Leiden en Den Bosch gaat het vooralsnog om Maastricht, Hoorn, Heusden en Dordrecht. Voor de invoer van de perceelsgegevens loopt een project bij de crowd sourcing site Vele Handen. Het eerste traject daarvan is inmiddels afgesloten. Het is de bedoeling dat het HISGIS voor Maastricht, Hoorn, Heusden en Dordrecht vóór het einde van 2017 is afgerond. Binnenkort wordt een aantal nieuwe steden met omliggende plattelandsgebieden, waaronder Den Haag en Haarlem, op de rol geplaatst.

Zeeland: de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en het Zeeuws Archief hebben in de loop der jaren het oudste kadaster voor Zeeland zelf gedigitaliseerd. Het is te raadplegen op de site: http://provincie.zeeland.nl/cultuur/chs/. Voor enkele gemeenten worden nog OAT-bestanden ingevoerd. Deze Zeeuwse bestanden zullen te zijner tijd ook via HISGIS geraadpleegd kunnen worden.

Totaalkaart Kadastrale Minuutplans 1832: als resultaat van het project Historische Basiskaart Nederland van het UvA HCPN-fonds, dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd, zal in de loop van 2017 op HISGIS voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland een aaneengesloten kaart worden aangeboden met een geografische nauwkeurigheid binnen tien meter. De minuutplans zullen elk ook apart, met de randinformatie, geraadpleegd kunnen worden.

Hertogdom Brabant basiskaart 1450-1550: voor een middeleeuws onderzoeksproject van de UvA wordt een digitale basiskaart van het hertogdom Brabant vervaardigd met de locatie van de steden en de grenzen van de meierijen en heerlijkheden.

Perspectief: In haar streven om HISGIS als basissysteem voor heel Nederland voltooid te krijgen en van een aantal fundamentele verrijkingslagen te voorzien, hebben de Fryske Akademy en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, met steun van het Kadaster en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aan een aanvraag voor een investeringssubsidie NWO Groot gewerkt. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Om het streven uiteindelijk wel gerealiseerd te krijgen zal een beroep worden gedaan op andere middelen.